Tickets

» BEZOEKERSREGLEMENT BLOW UP Extreme

 1. Dit reglement is van toepassing op alle bezoekers van Blow Up Extreme
 2. De huisregels van de gast locatie zijn op dit huisreglement van toepassing.
Iedere bezoeker dient zich te houden aan al het geen in dit reglement is opgenomen, een en ander om de door de Overheid opgelegde Covid-19 maatregelen na te leven bij het bezoeken van Blow Up Indoor.
 1. Bezoekers dienen te allen tijde aanwijzingen van de organisatie dan wel door hen ingeschakelde derden op te volgen.
 2. Het betreden van de springkussens gedurende Blow Up Indoor is volledig voor eigen risico van bezoekers. Blow Up Extreme aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
 3. De springkussens mogen niet worden betreden met schoeisel. Het betreden van springkussens mag enkel en alleen indien het schoeisel van de voet(en) verwijderd is en bezoekers sokken dragen. Het is aan de organisatie van Blow Up Extrene om te beoordelen de sokken acceptabel zijn.
 4. Bezoekers dienen zich te houden aan de door de organisatie geplaatste signing en routing van het parcour van de stormbaan.
 5. Bezoekers verklaren niet besmet te zijn met Covid-19, geen Covid-19 klachten te hebben en niet in contact te zijn geweest met personen die Covid-19 klachten hebben en/of vertonen dan wel besmet zijn met het Covid-19 virus.
 6. Bezoekers gaan ermee akkoord dat de organisatie controles kan uitvoeren d.m.v. het doorzoeken van tassen bij de entree. Een en ander om de veiligheid te waarborgen.
 7. Bezoekers die het parcour c.q. de stormbaan betreden zijn niet verplicht een mondkapje te dragen, Voor het verplaatsen tussen verschillende banen/hallen is dit wel verplicht.
 8. Bezoekers die de stormbaan c.q. het parcour niet betreden dienen ten alle tijden een mondkapje te dragen.
 9. Het is bezoekers niet toegestaan eten/drinken mee te nemen danwel meegebracht eten/drinken te consumeren.
 10. Het is bezoekers ten strengste verboden wapens, alcohol, drugs, lachgas en/of andere verdovende middelen mee te nemen dan wel te consumeren/gebruiken tijdens een bezoek aan Blow Up Extreme.
 11. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor schade aan bezoekers danwel hun eigendommen.
 12. Blow Up Extreme is nimmer aansprakelijk voor vermissing van eigendommen van bezoekers.
 13. Schade veroorzaakt door bezoekers gedurende het bezoek Blow Up Indoor zal op hen worden verhaald.
 14. Bezoekers zullen alle door de overheid opgelegde Covid-19 maatregelen naleven.
 15. Blow Up Indoor adviseert bezoekers gebruik te maken van de aanwezige lockers.
 16. Bezoekers zullen te allen tijde instructies van de organisatie van Blow Up Extreme opvolgen.
 17. Indien bezoekers zich niet aan dit reglement houden zullen zij bij Blow Up Extreme worden verwijderd. Zonder restitutie van gelden.
 18. Blow Up Extreme behoudt zich het recht voor dit bezoekersreglement te allen tijde te wijzigen.
 19. Het is niet toegestaan om in de RAI Amsterdam te roken of gebruik te maken van een E-Sigaret
crossmenu